បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife

  • តើអ្នកព្យាយាមដើម្បីធ្វើការបំពេញតាមគោលបំណងដែរឬទេ?
  • តើអ្នកចង់ធ្វើជាថៅកែដោយខ្លួនឯង និងកំណត់ម៉ោងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែរឬទេ?
  • តើអ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមិនចំណាយច្រើនលើការចាប់ផ្តើមដែរឬទេ?
  • តើអ្នកចង់ទទួលបានផលតបស្នង និងជួយអ្នកផ្សេងទៀតជាមួយនឹងគោលបំណងអាហារបំប៉ន និង​​សុខភាពរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេ?

ក្រុមហ៊ុន Herbalife ជួយអ្នកឲ្យអាចគ្រប់គ្រងកិច្ចការទាំងអស់នេះបាន

ក្រុមហ៊ុន Herbalife ផ្តល់សមត្ថភាពដល់អ្នកក្នុងការសម្រេចកម្រិតពេលវេលា និងការប្តេជ្ញាចិត្ត​ដែលអ្នក​មានបំណងនឹងលះបងលើអាជីវកម្មឯករាជ្យរបស់អ្នក មិនថាតែក្រៅម៉ោង ឬពេញម៉ោងនោះទេ។ អ្នកអាច ជ្រើសរើសទីកន្លែង និងពេលវេលាធ្វើការ ព្រមទាំងវិធីសាស្រ្តរៀបចំ អាជីវកម្មរបស់អ្នកផងដែរ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែល​អ្នក​ ទទួលបាន គឺអាស្រ័យលើការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នក នេះហើយជាអត្ថប្រយោជន៍ របស់ Herbalife។ ហើយការជ្រើសរើស គឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

អ្នកអាចមានជំនឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុន Herbalife ដោយដឹងថាអ្នកមានការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនមានជោគជ័យ ល្បី និងស្តង់ដារអន្តរជាតិគ្រប់ជំហាន។ ក្រុមហ៊ុន Herbalife ជាក្រុមហ៊ុនអាហារបំប៉នជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ លេខមួយ​​​ផ្ដល់នូវផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពដែលមិត្តភ័ក្តិ អ្នកជិតខាង និងបុគ្គលទំនាក់ទំនង អាជីវកម្មទាំងអស់​ច្បាស់ជាពេញចិត្តជាក់ជាមិនខាន។

ការចាប់ផ្តើមជាមួយអាជីវកម្មនេះ គឺជាកិច្ចការងាយស្រួល ​ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ​បទពិសោធន៍ផ្នែក អាជីវកម្ម ឬការអប់រំអំពីអាហារ​បំប៉ន​ពីមុនឡើយ។ អ្នកនឹងទទួលបានការចាត់ចែងពីសមាជិកឯករាជ្យ បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ដែលជាអ្នកពន្យល់​ពី​អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ ជួយដឹកនាំ និងគាំទ្រ អ្នករហូតដល់ពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានការរីកចម្រើន។


តើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកហើយ ឬនៅ?

ការបដិសេធទទួលខុសត្រូវ - នៅពេលពិចារណា ឬប្រៀបធៀបឱកាសអាជីវកម្ម សូមមេត្តាជ្រាបថា អ្នក ផ្សព្វផ្សាយ ឬចូលរួមក្នុងផែនការជួញដូរ និងបញ្ចុះបញ្ចូល​នរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ដោយសន្យាថាពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមក្នុងផែនការនេះ គឺជាទង្វើខុសច្បាប់។ ដូច្នេះមិនត្រូវមាន​ការភាន់ច្រឡំដោយអះអាងថាការរកប្រាក់កម្រៃខ្ពស់អាចសម្រេចបានដោយងាយឡើយ។


Start your own business with Herbalife today


km-KH | 2019-07-19 09:51:58 | NAMP2HLASPX01