បង្កើតភាពខុសប្លែកពីគេជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife

ចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃឱកាសប្រាក់ចំណូលមួយរីកលូតលាស់?
អ្នកអាចបង្កើនលទ្ធផលពិតៗជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife តាមរយៈ៖
  • ការសិក្សាពីមូលដ្ឋាននៃអាហារបំប៉នកាន់តែប្រសើរ
  • ការចែករំលែកមូលដ្ឋាននៃរបៀបរស់នៅយ៉ាងរស់រវើកប្រកបដោយសុខភាពល្អ
  • ការជួយអតិថិជនរបស់អ្នកឲ្យសម្រេចបានគោលដៅ
  • ការរួមបញ្ចូលចំណេះដឹងថ្មីរបស់អ្នកជាមួយចំណង់បានសម្រាប់ផលិតផល Herbalife
មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife៖
ដោយសារតែមានស្លាកយី​ហោដែលទទួលស្គាល់ជាសកល​ដោយផ្តល់ឱកាសអាជីវកម្មលំដាប់ពិភព-លោក
ក្រុមហ៊ុន Herbalife លក់ផលិតផលអាហារបំប៉នតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និង​មានការប្តេជ្ញាក្នុងការ
ផ្តល់ផលតបស្នង​ដល់សហគមន៍តាមរយៈការព្យាយាមបង្កើតពិភពលោកនេះ
ឲ្យក្លាយជាទីកន្លែងសម្រាប់ រស់នៅ និង​ធ្វើការងារកាន់តែប្រសើរ​ថែមមួយកម្រិតទៀត។

ក្រុមហ៊ុន Herbalife មានមោទនភាពលើខ្លួនឯងក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានវឌ្ឍនភាព
និង​ទទួល បានទឹកប្រាក់ចំនួន 4.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សុទ្ធកាលពីឆ្នាំ
២០១២ ហើយចាប់តាំងពីពេល ដែលខ្លួនចាប់ផ្តើមដំណើរការដំបូងដោយគ្មានណារម្នាក់ស្គាល់ទាល់តែសោះកាលពីឆ្នាំ
១៩៨០ មកនោះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលច្រើនជាង 30 ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះ!

បណ្តាញធំរបស់សមាជិកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសជាង 80 ទទួលបានជោគជ័យដោយសារជម្រើស
របស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife តើអ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ហើយឬនៅដើម្បីបង្កើតភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួន?​
សូមបំពេញទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងដើម្បីឲ្យសមាជិកឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន
នធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះ។


ការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ - នៅពេលពិចារណា ឬប្រៀបធៀបឱកាសអាជីវកម្ម សូមមេត្តាជ្រាបថា
អ្នក ផ្សព្វផ្សាយ ឬចូលរួមក្នុងផែនការជួញដូរ
និងបញ្ចុះបញ្ចូល​នរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ដោយសន្យាថាពួកគាត់នឹងទទួ
លបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមក្នុងផែនការនេះ គឺជាទង្វើខុសច្បាប់។
ដូច្នេះមិនត្រូវមាន​ការភាន់ច្រឡំដោយអះអាងថាការរកប្រាកកម្រៃខ្ពស់អាចសម្រេចបានដោយងាយឡើយ។


Herbalife - Make a difference


km-KH | 2019-07-19 09:53:08 | NAMP2HLASPX01