ចាប់ផ្តើមរកប្រាក់ចំណូលជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife

​ការត្រលប់មកវិញជាសាច់ប្រាក់ទទូលបានចាប់ពីការលក់ជាលើកដំបូងរបស់អ្នក!

ជាមួយផែនការសំណង​ដែលឈានមុខគេ​ក្រុមហ៊ុន Herbalife ចំណាយរហូតដល់ 73% នៃប្រាក់ចំណូលទទួល​បានពីផលិតផលជូនអ្នកចែកចាយឯករាជ្យ​ដែលនេះចាត់ទុកថាវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏ល្អបំរាជ្យនៃការលក់ដោយផ្ទាល់។

អ្នកចែកចាយឯករាជ្យអាចរកប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់ចំណេញនៃការលក់រាយ​ និងលក់ដុំគ្រប់ផលិតផល​ដែល លក់បាន និងបូកបញ្ចូលជាមួយប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈសួយសារ និងកម្រៃជើងសារផងដែរ។ លទ្ធភាពប្រាក់ចំណូលនេះអាស្រ័យលើអ្នក!

ការងារជាអ្នកចែកចាយឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife គឺជាជម្រើសមានភាពបត់បែនមួយដែលអ្នកអាច​កែសម្រួលដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកអាចធ្វើការពីផ្ទះ និងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតផង។

* * *


បន្ថែមពីនេះ ​​អ្នកចែកចាយរបស់Herbalife ដ៏ចំណានជាងគេអាចមានឱកាសចូលរួមក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍​អស្ចារ្យ ព្រមទាំងវិស្សមកាលនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។ អ្នកចែកចាយឯករាជ្យ របស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ដឹងថានៅពេល​​ដែលខ្លួនចំណានជាងគេនោះ​ពួកគេមិនអាចនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីឱកាសដ៏ល្អនេះ បានទេ។ ​បរិយាកាសនេះអស្ចារ្យណាស់ ហើយទីកន្លែងដែលអ្នកស្វែងរកគឺមិនគួរឲ្យជឿតែជាការពិត។ វិសមកាលរបស់ក្រុមហ៊ុន​ក្លាយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់!

អ្នកអាច​ជួបប្រទះនូវឱកាសវិសមកាលចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife និង​ប្រកាន់យករបៀបរស់នៅតាមរយះការប្រើប្រាស់ផលិតផល​ Herbalife ដោយខ្លួនអ្នក។

សូមបំពេញទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងសម្រាប់ជាព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការក្លាយជាអ្នកចែកចាយឯករាជ្យ​របស់ក្រុមហ៊ុន។


ការបដិសេធទទួលខុសត្រូវ - នៅពេលពិចារណា ឬប្រៀបធៀបឱកាសអាជីវកម្ម សូមមេត្តាជ្រាបថាអ្នក ផ្សព្វផ្សាយ ឬចូលរួមក្នុងផែនការជួញដូរ និងបញ្ចុះបញ្ចូល​នរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ដោយសន្យាថាពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមក្នុងផែនការនេះ គឺជាទង្វើខុសច្បាប់។ ដូច្នេះមិនត្រូវមាន​ការភាន់ច្រឡំដោយអះអាងថាការរកប្រាក់កម្រៃខ្ពស់អាចសម្រេចបានដោយងាយឡើយ។


Find out more about the support Herbalife Distributors receive


km-KH | 2019-07-19 09:28:49 | NAMP2HLASPX01