ហេតុអ្វី Herbalife?

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក
ក្រុមហ៊ុនមានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសជាង 90 នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានចំនូលពីការលក់សុទ្ធ 4,8 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2013។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺជួយមនុស្សអោយទទួលបានអាហារបំប៉នដ៏ល្អនិងមានសុខភាពល្អ ជីវិតមានភាពរស់រវើកដែលមានការជួយសម្រេចគោលដៅរបស់សមាជិកចែកចាយឯករាជ្យរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

គំរូការចែកចាយដែលមានតម្លាភាព
យើងគឺជាសមាជិកនៃសមាគមលក់ដោយផ្ទាល់នៅជុំវិញពិភពលោក។ ការផ្តល់សំណងដល់សមាជិកចែកចាយឯករាជ្យរបស់ Herbalie គឺផ្អែកលើការលក់ផលិតផល ការកសាងអាជីវកម្ម Herbalie ពេលវេលានិងការខិតខំប្រែងធ្វើការ។

ផែនការនៃការផ្តល់សំណង
សមាជិកអាចរកប្រាក់បានពីការលក់រាយនិងប្រាក់ចំណេញពីការលក់ដុំបូកជាមួយប្រាក់ចំណូលតាមរយៈ Royalty Overrides និងប្រាក់រង្វាន់។ ការបញ្ជាទិញម្តងទៀតពីអតិថិជនដែលពេញចិត្តជាមួយផលិតផលអាចនាំឱ្យមានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃអាជីវកម្ម​ Herbalife របស់អ្នក។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល គឺដើម្បីជួយអ្នកចាប់ផ្តើមនិងធ្វើអោយអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករីកលូតលាស់។
ចំនួននៃឧបករណ៍ទីផ្សារនិងការលក់តាមអនឡាញនិងព្រឹត្តិការណ៍បណ្តុះបណ្តាលគឺអាចរកបានដើម្បីជួយគាំទ្រអាជីវកម្មនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកនិងជុំវិញពិភពលោក។ ភាពច្បាស់លាស់, វិធីសាស្រ្តជំនួញមានភាពងាយស្រួលដែលអាចអោយអ្នកបន្តក្នុងការពង្រឹងនឹងដើម្បីបំពេញតាមការវិវត្តនៃការទាមទាររបស់អតិថិជន។

ផលិតផលរបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើការបញ្ជាក់ពីវិទ្យាសាស្រ្តអាហារបំប៉ន
ស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើង ពួកគាត់បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការស្រាវជ្រាវអាហារបំប៉ននិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីធានាគុណភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់និងការត្រួតពិនិត្យនៃការសុចរិតភាពរបស់ផលិតផលពីពូជរហូតដល់ផលិតផលសំរេច។

ដៃគូអត្តពលិកកំពូលៗ
ស្លាកសញ្ញារបស់យើងគឺមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ក្រុមនិងអត្តពលិកជាង 250 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងតារាបាល់ទាត់ពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញកីឡាករ Cristiano Ronaldo; ក្របខ័ណ្ឌMLS Champions, LA Galaxy; Heather Jackson ជាអត្តពលិកកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុង កីឡាករវាយកូនគោលកូឡុំប៊ី Paola Moreno និងតារាកីឡា cricket ឥណ្ឌា Virat Kohli និងផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះទំនួលខុសត្រូវសង្គម
មូលនិធិគ្រួសារកម្ម Herbalife និងកម្មវិធី Casa Herbalife បានផ្តល់ថវិកាដើម្បីពង្រឹងនូវអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារដែលត្រូវការជំនួយ ជាង 100 កម្មវិធី Casa Herbalife នៅជុំវិញពិភពលោក។ HFF ក៏បានគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដែរ។

ហេតុអ្វី Herbalife? ដោយសារតែផលិតផលនិងឱកាសអាជីវកម្មរបស់យើង នោះអាចជួយឱ្យអ្នកទទួលបានអាហារបំប៉នដ៏ល្អនិងភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ចំណូលអនុវត្តចំពោះបុគ្គលម្នាក់ (ឩទាហរណ៍) ត្រូវបានបង្ហាញ ហើយមិនមែនជាមធ្យមភាគ។ សម្រាប់ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុជាមធ្យម សូមពិនិត្យមើល

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពី សំណងដុលមធ្យម ដែលបានទូទាត់ដោយក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife នៅក្នុងគកេហទំព័រ Herbalife.com.kh ឬ KH.Myherbalife.com ។km-KH | 2019-07-19 09:38:30 | NAMP2HLASPX03